התקף לב בעבודה

התקף לב תאונת עבודה

מאת: עו"ד איתי גלסברג | עודכן לאחרונה: 5/1/20

Author-Itai-Glazberg

התקף לב או בשמו הרפואי אוטם שריר הלב, MI – Myocardial infarction או AMI – Acute myocardial infarction הוא חוויה קשה, דרמטית וטראומטית, אירוע של סכנה מוחשית לחיים המאיים על המשך החיים ואיכותם, זהו אחד מגורמי המוות המרכזיים אצל אנשים בוגרים בעולם המערבי. אדם לאחר אירוע של אוטם שריר הלב עלול לסבול ממגבלות תפקודיות ברמות שונות המשליכות על כלל תפקודי היומיום, הן בחיים האישיים והן בכושר העבודה. לאחר ההתאוששות מן האירוע, חשוב לקבל ליווי משפטי-מקצועי מדויק ואיכותי אשר יסייע למקסם ככל האפשר את הזכויות הרפואיות הנובעות מן האירוע הלבבי, ובראשן האפשרות להכיר באירוע הלבבי כתאונת עבודה ולקבל גמלת נכות לנפגע עבודה.

התקף לב בעבודה – תורת הגורם המשרה

אירוע לבבי הינו בדרך כלל תוצאה של תהליך פנימי המתפתח לאורך זמן, הגורם להיווצרות מחלה כלילית מפושטת – טרשת העורקים (Atherosclerosis). האירוע הלבבי (אוטם שריר הלב) הינו אירוע חד וחריף אשר נוצר על רקע המחלה הכלילית.

הסיבה העיקרית להופעת האוטם הינה קרע ברובד הטרשתי (עיבוי מוקשה הכולל בין היתר משקעים שומניים) שנוצר בדופן העורק והיווצרות של קריש דם בחלל העורק הגורם לחסימתו באופן חד. חסימת אחד העורקים המובילים חמצן ומזון אל הלב גורמת להיווצרות נמק בחלק משריר הלב (זהו האוטם). למחלת טרשת העורקים גורמי סיכון רבים הכוללים גורמים גנטיים, סביבתיים, אורח חיים וגורמים תעסוקתיים. בין הגורמים ניתן למנות כולסטרול, סוכרת, עישון, יתר לחץ דם וגם מתח מתמשך אצל אדם בעל אופי מסוג A. למרות שכמעט כל הגורמים הללו אינם קשורים לעבודה – ניתן לקשור בין התקף לב לעבודה על פי "תורת הגורם המשרה" – ולראות באירוע (חריג) שהתרחש בעבודה או בעל קשר מהותי לעבודה זמן קצר לפני הופעת האוטם כאירוע שהיווה את הגורם המשרה, הטריגר להופעת האוטם.

כך, למרות שבאדם מקננת מחלת לב כלילית אשר היוותה את הבסיס להופעת אוטם שריר הלב, אשר מוסכם על הכל כי היא איננה קשורה לעבודה ואיננה נובעת מן העבודה, ניתן לקבוע כי אירוע לבבי / התקף לב הינו תאונת עבודה, והעובד עשוי להיות זכאי לגמלאות בענף נפגעי עבודה (דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה – גמלאות נכות זמנית, מענק נכות או קצבת נכות חודשית). הטעם הרפואי לכך הוא כי לחץ פיזי או נפשי פתאומי עלול לגרום להפרשה עודפת של אדרנלין, הפרשה אשר עלולה לגרום להתכווצות העורק, לקרע ברובד השומני ולחסימה שתוארו לעיל (עב"ל 481/99 דוד מכלוביץ – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לח, 461).

כיצד קובעים כי התקף לב בעבודה נגרם ממאמץ בלתי רגיל או אירוע חריג

התנאי המהותי לקבלת הכרה כי אירוע של אוטם שריר הלב הינו תאונת עבודה הינו הוכחת התקיימותו של אחד מן השניים – בסמוך למועד הופעת אירוע האוטם:
1. מאמץ גופני בלתי רגיל בעבודה ("מאמץ בלתי רגיל").
2. התרגשות יוצאת דופן בעבודה ("אירוע חריג").

השפעת האירוע החריג (או המאמץ הבלתי רגיל) על הנפגע נבחנת באופן סובייקטיבי – כלומר עד כמה הנפגע עצמו התרגש מאותו אירוע חריג. במילים אחרות: אירוע שאינו אירוע חריג עבור אדם מסוים עשוי להיות אירוע חריג עבור אדם אחר. הפסיקה מחייבת כי חריגותו של האירוע והשפעת האירוע על הנפגע תוכח בראיות אובייקטיביות.

על הנפגע להוכיח סמיכות זמנים מובהקת בין האירוע החריג (התקף לב בעבודה)או המאמץ הבלתי רגיל למועד הופעת האוטם. בעת בחינת התביעה על ידי פקידי המוסד לביטוח לאומי, תיבדק גרסת הנפגע אל מול המסמכים הרפואיים מזמן אמת – האם האירוע החריג תואר לרופאים שטיפלו בנפגע בזמן אמת או לא. מסירת תיאור של האירוע החריג בעבודה בזמן אמת לצוות הרפואי המטפל ואזכורו במסמכים הרפואיים מן האירוע עשויים לשפר מאוד את סיכויי קבלת התביעה.

חשוב לציין כי למרות שמן הבחינה הרפואית מתח מתמשך עשוי לגרום להופעת אוטם שריר הלב, על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון אשר אישר את הפסיקה, אירוע לבבי אשר נגרם עקב מתח מתמשך בעבודה לא יוכר כתאונת עבודה. לעתים קו הגבול בין מתח מתמשך לאירוע חריג הוא דק ולכן חשוב להגדיר באופן המדויק והמיטבי את האירוע החריג כבר בעת הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי על ידי עורך דין ביטוח לאומי בחיפה. על האירוע החריג להיות מוגדר בזמן ובמקום – אמנם אין חובה כי האירוע החריג יהיה רגעי וקצר, אך חובה כי משכו לא יעלה לכדי "מתח מתמשך" (עב"ל 26029-09-11 המוסד לביטוח לאומי – יהושע תשתש (9.10.122).

הכרה באירוע לבבי כתאונת עבודה

משרדנו עוסק בייצוג עובדים אשר נפגעו עקב אירוע לבבי והצליח לזכות בהכרה באירוע הלבבי כתאונת עבודה במקרים רבים. להלן מספר דוגמאות:

1. פטירת רב חובל עקב אירוע לב בלב ים הוכרה כתאונת עבודה על רקע אירוע חריג שאירע באוניה בימים שקדמו לפטירה ונקבע כי אלמנת רב החובל זכאית לגמלת תלויים.

2. אוטם שריר הלב לאחר החלפת גלגל ברכב מנכ"ל החברה על ידי עובד החברה – נקבע כי החלפת הגלגל הייתה מאמץ בלתי רגיל בעבודה והאירוע הלבבי הוכר כתאונת עבודה. לעובד שולמו דמי פגיעה וגמלאות נכות מעבודה.

3. אוטם שריר הלב שהתרחש יום לפני דיון בבית המשפט אצל עובד עצמאי אשר תוצאת הדיון עלולה הייתה להיות אבדן עסקו.
העלייה במפלס המתח לקראת הדיון הוכרה כאירוע חריג והאירוע הלבבי הוכר כתאונת עבודה. לעובד שולמו דמי פגיעה וגמלאות נכות מעבודה.

4. פטירה עקב אירוע לב שהתרחש יומיים לאחר ויכוח סוער במקום עבודה אחד ויום לאחר שבמקום עבודה נוסף הודיעו לצוות העובדים על קיצוצים שצפויים להביא לפיטורי חלק מן העובדים. בית הדין לעבודה קבע כי שני האירועים הנם "אירועים חריגים" אשר הובילו לאירוע הלבבי ולפטירת המנוח. נקבע כי אלמנת העובד זכאית לגמלת תלויים.

5. אירוע לב שהתרחש לאחר התרגזות חריגה של ימאי אשר הובטח לו לצאת לחופשה לאחר ארבעה חודשי עבודה והתברר לו כי להבטחה לא היה כיסוי. האירוע הלבבי הוכר כתאונת עבודה – לעובד שולמו דמי פגיעה וגמלאות נכות מעבודה.

6. אוטם שריר הלב שאירע לטכנאי קירור זמן קצר אחרי מאמץ פיזי בלתי רגיל בעת התקנת מזגן מפוצל. האירוע הלבבי הוכר כתאונת עבודה – לעובד שולמו דמי פגיעה וגמלאות נכות מעבודה.

7. אירוע לב שהתרחש לאחר התרגזות חריגה של בעל עסק עצמאי לאחר שקיבל מכתב מלקוח שביצע עבורו עבודה וממנו התברר כי הלקוח מסרב לשלם את דרישת התשלום שמסר לו. בית הדין לעבודה קיבל את עדות בעל העסק כי המכתב גרם לו "להתפוצץ מכעס" וכי מדובר באירוע חריג בעבודה. האירוע הלבבי הוכר כתאונת עבודה – לעובד שולמו דמי פגיעה וגמלאות נכות מעבודה.

8. אירוע לב שהתרחש זמן קצר לאחר "כמעט תאונה" של נהג אוטובוס, אשר גרמה לו לבהלה. בית הדין קבע כי מדובר באירוע חריג בעבודה, האירוע הלבבי הוכר כתאונת עבודה – לעובד שולמו דמי פגיעה וגמלאות נכות מעבודה.

9. אוטם שריר הלב שאירע לעובד עירייה לאחר מאמץ פיזי בלתי רגיל בעת פינוי צבר של גרוטאות כבדות בעבודתו. האירוע הלבבי הוכר כתאונת עבודה.

10. במקרה ייחודי ותקדימי הצליח משרדנו לזכות בהכרה בפטירת רב חובל בלב ים עקב דום לב כתאונת עבודה. באותו מקרה לא היה אירוע חריג בעבודה אשר גרם להופעת דום הלב. הפטירה הוכרה כתאונת עבודה עקב תנאי העבודה – ימאי בלב ים – אשר מנעו קבלת טיפול רפואי שבכוחו היה להציל את רב החובל ולמנוע את פטירתו.

התקף לב כתאונת עבודה – זכויות משמעותיות לנפגע

הכרה באירוע הלבבי כתאונת עבודה עשויה להקנות לנפגע זכויות משמעותיות שאינן עומדות למי שחווה אירוע לבבי אשר לא הוכר כתאונת עבודה:
א. כיסוי ההוצאות הרפואיות הכרוכות בטיפול ובריפוי.
ב. דמי פגיעה – תשלום של 75% משכר הברוטו המדווח לביטוח הלאומי בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, לתקופת היעדרות של עד 91 ימים מיום האירוע.
ג. גמלאות נכות מעבודה – בהתאם לדרגת הנכות אשר תיקבע על ידי ועדה רפואית.

גובה גמלת הנכות הנו פונקציה של דמי הפגיעה, דהיינו מדובר בגמלה שגובהה הנו נגזרת ישירה של הכנסת הנפגע. במידה ודרגת הנכות הצמיתה גבוהה מ-20%, תשולם קיצבה חודשית. במידה ודרגת הנכות הצמיתה נמוכה מ-20% ישולם מענק חד פעמי בגובה 43 קצבאות חודשיות.

בניגוד לתאונת עבודה שנגרמת בזמן עבודתו של העובד ועקב עבודתו (למשל שבירת יד עקב נפילה מסולם; החלקה או נפילה עקב מפגע ואף תאונת דרכים בדרך אל מקום העבודה), האירוע הלבבי אשר עשוי להיות מוכר כפגיעה בעבודה הנו אירוע תאונתי הנובע מגורמים שאינם נראים לעין, הוא אינו בעל קשר ישיר ומובן מאליו לעבודה ולעתים הוא כלל לא מתרחש בשעות העבודה. בנוסף, האירוע הלבבי מתרחש כאמור עקב התממשות גורמי סיכון המקננים בגופו של האדם ועל רקע מחלה טרשתית שהתפתחה ללא קשר לעבודה. לכן, תביעה להכרה באירוע לבבי כ-"פגיעה בעבודה" (תאונת עבודה) הנה מורכבת ודורשת ידע ומקצועיות בתחום זה ואשר יש לנהל בצורה מושכלת ותוך תכנון מראש.

משרד עורכי דין בחיפה אפרים גלסברג עוסק בתביעות להכרה בפגיעות לבביות כתאונות עבודה.
חוויתם התקף לב? אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעוץ ובירור האפשרויות העומדות לרשותכם – רפואה שלמה!

פסקי דין
תביעה להכרה באוטם שריר הלב כ"פגיעה בעבודה" עקב מאמץ בלתי רגיל
פסק דין שקבע כי התקף הלב בו לקה העובד הוא תאונת עבודה, לאחר שהוכח כי העובד ביצע מאמץ בלתי רגיל זמן קצר לפני התקף הלב - החלפת גלגל ברכב מנכ"ל החברה.
תביעה להכרה בפטירת רב חובל אוניה בלב ים כ"פגיעה בעבודה"
פס"ד בו הוכרה פטירתו של רב חובל אוניה כנובעת מתנאי העבודה, בגלל תנאים אשר לא אפשרו קבלת טיפול רפואי אשר ייתכן והיה מציל את חייו. בעקבות הכרה זו זכאית אלמנתו לגמלה לתלויים בנפגע עבודה.
המידע עוזר לך? שתף עם חברים.
צרו עמנו קשר
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
לייעוץ מקצועי חייגו 04-8663483