משפט רומני

פנסיה מרומניה
ממשלת רומניה משלמת פנסיה למי שבזמן מלחמת העולם השנייה חי באזורים שסבלו מרדיפות. מדובר הן בפנסיה בגין הסבל שנגרם בזמן מלחמת העולם השנייה לאזרחי רומניה שנולדו לפני שנת 1939, והן בפנסיית עבודה לאזרחי רומניה שצברו תקופת אכשרה מספקת בלימודים או בעבודה ברומניה. עדכון: בעקבות תיקון לחוק אשר פורסם ביום 13.10.16, בוטל התנאי אשר קבע כי פנסיה בגין רדיפות תשולם רק לבעלי אזרחות רומנית, ומעתה גם מי שנשללה אזרחותו בעבר יוכל לקבל פנסיה, מבלי שיחויב תחילה לפעול להשבת האזרחות הרומנית. משרדנו מטפל בתביעות לתשלום פנסיה, מהגשתן ועד לקבלת הפנסיה. צרו עימנו קשר לבחינת המקרה האישי שלכם.
אזרחות רומניה ליוצאי מולדובה ואוקראינה
אזרחי מולדובה ואוקראינה שנולדו באזורים שהיו בשלטון רומני עשויים להיות זכאים לאזרחות רומניה. הפרוצדורה והדרך לקבל האזרחיות שונים מאלה שננקטים לגבי מי שנולד ברומניה. משרד עורכי דין אפרים גלסברג מספק ליווי לפרוצדורה בכל השלבים המשפטיים והמנהליים הנדרשים מול השלטונות ברומניה ובמידת הצורך גם בישראל, ועד לקבלת האזרחות, כאשר קבלתה אפשרית. צרו עימנו קשר לבחינת המקרה האישי שלכם.
אזרחות רומנית – דרכון רומני
דרכון רומני מקנה למחזיק בו כיום זכויות של אזרח הקהילייה האירופית, לרבות זכויות עבודה ומעבר. חוק האזרחות ברומניה קובע כי מי שנולד ברומניה או שהוריו אזרחי רומניה זכאי לקבל אזרחות רומנית. בתקופת השלטון הקומוניסטי הותנתה עזיבתם של יהודים לישראל בוויתור על אזרחותם הרומנית. החוק הרומני ביטל את תוקפם של הוויתורים הללו אשר ניתנו תחת לחץ, וכן קבע כי ויתור על האזרחות על ידי קטינים הוא חסר תוקף משפטי. לפיכך ניתן כיום לפעול באמצעות הליך מסודר לקבלת אזרחות רומנית, הן של ילידי רומניה וצאצאיהם והן של אזרחים לשעבר אשר ויתרו על אזרחותם. יתרונותיו של הדרכון הרומני: רומניה חברה באיחוד האירופי מאז יום 1.1.07, ולכן אזרחיה נהנים מהזכויות
השבת רכוש מרומניה
בשנת 2001 נחקק ברומניה חוק מיוחד אשר אפשר לכל אדם שנכס נדל"ן שהיה בבעלותו הוחרם והולאם בתקופת השלטון הקומוניסטי לתבוע את השבתו לידיו. במקרים מסוימים הנכס עצמו מוחזר (השבה בעין) ובמקרים אחרים משולמים פיצויים. משרד עורכי דין אפרים גלסברג טיפל ועודנו מטפל בתביעות שהוגשו על-פי החוק. החוק הגדיר חלון זמנים מוגבל להגשת התביעות, וחלון זה נסגר זה מכבר. עם זאת, ניתן להגיש תביעות להשבת הרכוש שלא על-פי החוק, ומשרדנו ממשיך להגיש תביעות השבה גם מסוג זה. צרו עימנו קשר לבחון אם ניתן להשיב את רכוש משפחתכם. למידע נוסף ולכל שאלה בנושא, מוזמנים לפנות אלינו.